Heb jezelf lief en doe wat je lief hebt contact menu

Disclaimer

* Laatste aanpassing: 21 augustus 2019

Stichting LIEFF (Kamer van Koophandel: 53585070) verleent u hierbij toegang tot de Website lieff.nl. en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere inhoud ter informatie. Stichting LIEFF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door wederzijdse schriftelijke aanvaarding waaruit duidelijk blijkt dat het een wederzijdse overeenkomst betreft.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting LIEFF spant zich in om de inhoud van de Website accuraat te laten zijn. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting LIEFF. In het bijzonder is de inhoud op het inspiratie gedeelte van de Website onder voorbehoud van fouten, rechten en garanties. Voor de eventuele gevolgen van gebruik daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Stichting LIEFF doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Ook voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Stichting LIEFF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende inhoud en materialen van de Website liggen bij Stichting LIEFF en haar eventuele licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en/of elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting LIEFF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke inhoud of materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ik wil inspiratie
Vraag ons

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel of mail gerust!

010 842 2785
info@lieff.nl
Bespreek met ons
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ontdek met ons